Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
Kalinowski Tadeusz kapral

80 Pułk Piechoty WP » Księga Żołnierzy 80 pp » Kalinowski Tadeusz kapral

  • Strzelec Tadeusz Kalinowski<br>fot. arch. rodzinne
    Strzelec Tadeusz Kalinowski
    fot. arch. rodzinne


Tadeusz Kalinowski (ur. 12 grudnia 1914 r. w Kamienicy Polskiej, poległ 16 września 1939 r. W Dębsku Nowym) - kapral (wg legitymacji z 1937 roku). Do mobilizacji pracował jako Strażnik Ochrony Kolei Stacji w Kutnie. Na 1 września posiadał przydział do 37 pułku piechoty w ramach 26 Dywizji Piechoty (związek operacyjny "Armia Poznań").

Rodzina:
ojciec - Piotr Kalinowski (20.06.1889 - 24.01.1967)
matka - Anna z domu Wagner (1891 - 02.12.1931)
narzeczona - Maria Kaczyńska
brat - Marian Kalinowski (23.02.1922 - 30.05.2002)
siostra - Helena Patyk (30.01.1920 - 27.05.1989)

Materiał opracowany na podstawie danych i zdjęć z portalu Bohaterowie Bitwy nad Bzurą

Przed wybuchem wojny mieszkał w Kutnie przy ulicy Krośniewickiej nr 16 i pracował na stacji kolejowej w Kutnie jako Strażnik Ochrony Kolei.


Tadeusz Kalinowski w mundurze Straży Ochrony Kolei
źródło: zbiory rodzinne


Brak danych dotyczących służby w 80 pułku piechoty, poza odznaką pułkową i legitymacją nadania odznaki podpisaną przez dowódcę 80 pp - podpułkownika Stanisława Fedorczyka.Legitymacja odznaki pamiątkowej 80 pp z dn. 22 VII 1937
źródło: zbiory rodzinneLegitymacja odznaki pamiątkowej 80 pp z dn. 22 VII 1937
źródło: zbiory rodzinne


Szczegóły dotyczące służby we wrześniu 1939 roku są nieznane. Tadeusz Kalinowski poległ 16 września 1939 roku 5 kilometrów za Kutnem - w Dębsku Nowym, lub jak podaje narzeczona w Kozłowie Szlacheckim (pow. Sochaczew). Pochowany został w mogile zbiorowej w Dębsku Nowym (pochowano tam ponad 100 żołnierzy). Spis pochowowanych żołnierzy przygotowany przez Jan Wojdę, został przekazany do Polskiego Czerwonego Krzyża. W lutym 1952 roku przeprowadzono ekshumację i przeniesiono zwłoki żołnierzy 37 pułku piechoty na Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie. Istnieje możliwość, że Tadeusz Kalinowski pochowany jest w mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Kozłowie Szlacheckim, na co wskazują księgi Urzędu Gminy Nowa Sucha. Przyczyna występowania jego nazwiska w dwóch mogiłach jest nieznana. Biorąc jednak pod uwagę relację jego narzeczonej - Marii Kaczyńskiej, należy wnioskować, że był pochowany w Dębsku Nowym i spoczywa obecnie na Powązkach. Maria Kaczyńska odnalazła jesienią 1939 roku zwłoki narzeczonego w mogile zbiorowej, zabierając jako dowód połówkę nieśmiertelenika, o czym powiadomiła listownie jego rodzinę dnia 20 listopada 1939 r.List Marii Kaczyńskiej z dn. 20 listopada 1939,
zawiadamiający rodzinę o śmierci Tadeusza Kalinowskiego - str. 1
źródło: zbiory rodzinneList Marii Kaczyńskiej z dn. 20 listopada 1939,
zawiadamiający rodzinę o śmierci Tadeusza Kalinowskiego - str. 2
źródło: zbiory rodzinnePołówka nieśmiertelnika Tadeusza Kalinowskiego
źródło: zbiory rodzinne; fot.: Arkadiusz Krzyczmonik


Więcej o Tadeuszu Kalinowskim znajdziecie na blogu Pana Zdzisława Wagnera.